🏷️ SLEVA 20 % NA VŠE 🏷️ Zadejte slevový kód DVACET a sleva je vaše. Skvělý dárek za vysvědčení a chytrá zábava na prázdniny!

Vzhůru na češtinu! 2-3

Skladem
ks

Pojďme si společně procvičit náš rodný jazyk! Desková hra Vzhůru na češtinu! 2-3 pomůže druhákům a třeťákům procvičit si to nejdůležitější, co v hodinách českého jazyka ve škole probírají - od významů slov a slovních druhů, přes pravopis, až po vyjmenovaná slova.

2 - 6 hráčů     .:::.     2. - 3. třída     .:::.     15 - 45 minut

Balení obsahuje:
- oboustranný herní plán
- 150 kartiček s otázkami a odpověďmi
- kartu s úkoly
- kartičku s oblastmi otázek
- 6 figurek v různých barvách
- hrací kostku
- návod na 2 verze hry

Více

Kdo říká, že pravopis je nuda? Pojďte s námi do úžasného světa českého jazyka! Hra Vzhůru na češtinu! 2-3 pomůže druhákům a třeťákům procvičit si většinu učiva z hodin češtiny. Zábavnou a hravou formou se podíváme třeba na významy slov, druhy vět, v různých obtížnostech procvičíme pravopis, mrkneme se na slovní druhy a samozřejmě i na vyjmenovaná slova. Kdo z hráčů překoná všechny nástrahy herního plánu a dorazí do cíle jako první? Čeština ještě nikdy nebyla takovou zábavou!

Hra je určena pro 2-6 hráčů, pro děti ve 2. a 3. ročníku ZŠ i jejich rodiče.
Je ideální také do školních družin či do hodin českého jazyka na základních školách.
Český jazyk zábavnou hrou.

Český jazyk zábavnou hrou.

Principem hry je projít přes 10 stupňů na herním plánu ze startu až do cíle. Pro postup dál ve hře však musíte na každém stupni správně zodpovědět jednu z více než 1000 otázek. Otázky jsou členěny do pěti různých okruhů a záleží jen na náhodě, který okruh si vylosujete. Najdete všechny samohlásky? Doplníte správně ú/ů? Znáte vyjmenovaná slova po M? A co párové souhlásky nebo větné vzorce? Zvládáte? Ale pozor, není to jen o vědomostech - když hodíte šestku, můžete si vylosovat rychlý postup a předběhnout všechny protihráče, nebo jim vybrat, na kterou otázku budou odpovídat. Hra je zábavná a napínavá až do úplného konce! Vsaďte se, že se hrou Vzhůru na češtinu! budete chtít hrát znovu a znovu a zdokonalovat se ve svých znalostech!

Otázky jsou koncipovány tak, aby si děti zábavnou formou zopakovaly své znalosti. A i dospělí se často něco přiučí.


Nebaví vás čeština? Teď začne.

Nebaví váš čeština? Teď začne!

Otázky, na které při hraní hry Vzhůru na češtinu! 2-3 narazíte, respektují učivo českého jazyka na základních školách. Hraním hry si tak děti snadno zopakují vědomosti, které se naučily ve škole. Zábavnou formou si mohou své znalosti prohlubovat a ze školy pak přinesou krásné známky. Dospělí pak možná budou překvapeni, jak těžké pro ně může být zodpovědět otázky z učiva češtiny pro 2. nebo 3. třídu. Výborně se pobavíte a ještě se něco nového naučíte!


Více než 1000 otázek oddělených pro každou třídu zvlášť.

Hra obsahuje kartičky s otázkami rozdělenými zvlášť pro 2. a zvlášť pro 3. ročník ZŠ. Každý ročník má vlastních 5 oblastí, které dohromady shrnují učivo českého jazyka, se kterým by si měl každý druhák a třeťák poradit:

2. ročník


Slova

Slova

V kategorii Slova na nás čekají úkoly zaměřené na slova stejného a opačného významu, podíváme se na slova, která mají více než jeden význam, dále pak na slova nadřazená, podřazená a souřadná, a také na slova citově zabarvená.

Věty

Věty

V oranžové kategorii zaměřené na věty budeme určovat druhy vět – zda je věta větou oznamovací, tázací, rozkazovací či přací, a také budeme ve větách hledat podstatná jména, slovesa a předložky.

Doplň

Doplň

V kategorii Doplň se setkáme s doplňováním i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, procvičíme si psaní ú/ů, chybět nebudou velká a malá písmena ani správné psaní párových souhlásek na konci slov.

Tvoření a psaní

Tvoření a psaní

V kategorii Tvoření a psaní se nám skrývá třeba přepisování slov z tiskacího písma na psací, ze slov budeme skládat věty, ale také zkusíme rozdělovat slova správně na slabiky a z písmen a slabik skládat celá slova. Nechybí ani úkoly zaměřené na samohlásky.

Ostatní

Ostatní

V kategorii Ostatní si zkusíme počítat slabiky, samohlásky a souhlásky ve slovech, doplňovat správné předložky do vět a volit za věty správná znaménka. Zjistíme, jak se vyslovují jednotlivá písmena a chybět nebude ani teorie.

3. ročník


Slova

Slova

Zde budeme rozdělovat slova na kořen, předponu a příponu, procvičíme psaní párových souhlásek uvnitř slov, podíváme se na slova příbuzná, budeme určovat rody, čísla a pády podstatných jmen a u sloves zase osoby, čísla a časy.

Věty

Věty

V kategorii Věty na nás čeká určování vzorců souvětí, budeme do vět doplňovat vhodná chybějící slova, pravopis si procvičíme hledáním chyb ve větách a zopakujeme si určování druhů vět.

Vyjmenovaná slova po B, L, M

Vyjmenovaná slova po B, L, M

Přicházejí oblíbená vyjmenovaná slova! :-) Ve žluté kategorii procvičíme vyjmenovaná slova po B, po L a po M. Vyjmenujeme si je, vybereme, která slova mezi ně patří a která ne, a také procvičíme pravopis.

Vyjmenovaná slova po P, S, V, Z

Vyjmenovaná slova po P, S, V, Z

Zelená kategorie se opět věnuje vyjmenovaným slovům, tentokrát jsou to vyjmenovaná slova po P, po S, po V a po Z. Zkusíme je opět vyjmenovat, určíme, která slova mezi ně nepatří, a taky vyzkoušíme, zda díky nim umíme správně doplnit i/y do slov.

Ostatní

Ostatní

V kategorii Ostatní na nás čekají další zábavné otázky – budeme tvořit rýmy, hrát si se slovními druhy, podíváme se na rčení a přísloví, procvičíme abecedu, a také budeme hledat a opravovat chyby ve větách.


Dvě verze pravidel. Vzdělání i zábava.

Dvě verze pravidel. Vzdělání i zábava.

Herní plán v balení je oboustranný a výběrem jeho strany si můžete volit mezi procvičovací variantou s důrazem na učivo, kde hráči pomalu postupují po jednotlivých stupních k cíli a důraz je kladen především na upevnění znalostí, a zábavnou a napínavou variantou, kde se za správnou odpověď posouváte o více stupňů nahoru a za špatnou se naopak můžete propadnout zpátky dolů. A co teprve karta s úkoly, která přijde na řadu, když někdo z hráčů hodí šestku! Zábavné úkoly hru ještě více zamotají! Nikdy tak nevíte, kdo nakonec vyhraje!


Obsah balení

Obsah balení

Každá krabice hry Vzhůru na češtinu! 2-3 obsahuje:

  • oboustranný herní plán
  • 150 kartiček s otázkami a odpověďmi
  • kartu s úkoly
  • kartičku s oblastmi otázek
  • 6 figurek v různých barvách
  • hrací kostku
  • návod na 2 verze hry

Vyrobeno v České republice.

Vyrobeno v České republice.

Jsme vlastenci. Oproti jiným výrobcům se snažíme udržovat výrobu našich her v České republice, za maximálního využití českého materiálu. Máme totiž rádi kvalitu. Ručíme za to, že herní plán, figurky i kartičky byly vyrobeny v ČR, a tak kromě radosti z nákupu přínosné hry můžete mít i dobrý pocit z podpory českého průmyslu.